DRUŽINSKI BLAGOSLOV JEDIL IN VOŠČILO DUHOVNIKOV

… in videl je in veroval (Jn 20,8).

Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehítel in prvi prišel h grobu. Sklônil se je in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval (Jn 20,1-9).

Peter in Janez sta skupaj tekla h grobu in sta našla vse tako, kot jima je povedala Marija Magdalena. Poročilo pravi, da je prazen grob samo Janeza navdal z vero. Tako Marija Magdalena pred tem kot Peter sedaj še ne moreta dojeti, kaj se je v resnici zgodilo. Nekaj pa je po vstajenju popolnoma jasno: učenci Jezusa srečajo samo skupaj – učenca v Emavsu, dvanajsteri v dvorani zadnje večerje, Tomaž mora počakati v skupnosti. Če pa se Jezus pokaže komu osebno, ta sprejme nalogo, po kateri poveže učence.
Epidemija nas postavlja v povsem nove okoliščine. Naša občestva so »razbita«, obrede bomo obhajali na zelo prilagojen način, tradicionalni velikonočni obiski bodo okrnjeni. Vendar se ne pustimo povsem zapreti drug pred drugim! Čeprav smo povabljeni k distanci, pa to ne pomeni, da smo izgubili besede, prijazen pozdrav, trenutek pozornosti. Maske zakrivajo obraz, a ne zadržujejo sočutja in povezanosti. Najdimo možnosti, da se na svoj način spomnimo vseh, s katerimi smo: ne samo prijateljev ali sorodnikov, ampak tudi teh, s katerimi smo pred epidemijo živeli vero in jo želimo živeti še naprej. Tako kot je Janez opogumil in izzval apostola Petra s svojo vero, dajajmo tudi mi drug drugemu pogum. Ne skrivajmo vesele novice v svojem srcu, delimo jo med seboj. Ta čas tako potrebuje veselja, miru in gotovosti.
Ob božičnih praznikih se je neka družina odločila in voščila praznike mnogim, s katerimi se srečuje v župniji. In odmev? Kar nekaj veselih obrazov – predvsem starejših. Kakšno veselje ob zavesti, da se te je nekdo spomnil, ki ga bežno videvam v cerkvi.
Vsi dekanijski duhovniki in sodelavci vam želimo poguma in srečanja z vstalim Gospodom – v srcu in v oltarni skupnosti.


OBRED DRUŽINSKEGA BLAGOSLOVA JEDIL
Zaradi predpisov blagoslov jedil v cerkvi ni mogoč. Vsekakor pa to ne pomeni, da ni potreben. V izrednih razmerah nas škofje vabijo, da ga opravimo doma sami v družinskem krogu. Ob tem pa se pridružimo blagoslovu na TV SLO 1 ali radiu Ognjišče ob 15.00, na Exodus TV ob 10.00 in 14.00 ali pa mogoče župnijskim spletnim prenosom. Blagoslov bo v soboto, 3. aprila 2021. Primerno uredimo prostor. Na urejeno mizo postavimo križ ali kakšno ikono (sliko), svečo in rože. Otroci lahko mizo okrasijo s svojimi risbicami. V cerkvi si priskrbimo blagoslovljeno vodo. Tudi če bomo blagoslov opravili skupaj preko medijev, bomo jedila pokropili tudi sami.

Uvod v molitev
Voditelj: imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen Voditelj: Kot družina smo se zbrali pri tem blagoslovu. Sedaj je priložnost, da skupaj prosimo za našo družino, naš dom in vse naše delo. Verujemo namreč, da je Jezus vstal za nas vse, in da je On tisti resnični kruh, ki nas vedno krepi in hrani. Za začetek pa prisluhnimo Božji besedi.

Božja beseda
Bralec: Iz svetega evangelija po Janezu
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.
Bralec: To je Kristusov evangelij Vsi: Hvala tebi, Kristus

Prošnje
Voditelj: Vsemogočni Bog, ko slavimo smrt in vstajenje tvojega Sina, te z zaupanjem prosimo:
1. Prosimo za Cerkev, naj se krepi v veri v vstalega Kristusa. – Prosimo te, usliši nas.
2. Za vse ljudi, ki iščejo Boga, naj odkrivajo v Jezusu svojega Odrešenika.
3. Za naše družine, pomagaj nam najti mir, razumevanje in resnično medsebojno ljubezen.
4. Za vse trpeče, še posebej v času epidemije, da bi vedno imeli ob sebi ljudi, ki bi jim bili v tolažbo in pomoč.
5. Dodamo še kakšno družinsko oz. osebno prošnjo.
Voditelj: Sedaj pa povedane in skrite prošnje povežimo v skupno molitev Očenaš.

Molitev blagoslova jedil
Voditelj: Blagoslovimo sedaj naša jedila:

Molimo.
Nebeški Oče, na veliko soboto smo zbrani pri blagoslovu velikonočnih jedil. Zahvaljujemo se ti za trpljenje, smrt in vstajenje tvojega Sina. Daj nam, da bomo v naših družinah veliko noč praznovali v slogi, potrpežljivosti in veselju. K doživljanju resnice naše vere, resnice o Kristusovem vstajenju od mrtvih, naj nam pomagajo tudi prinesena jedila:
Meso naj nas spominja na Kristusa, ki je darovano velikonočno Jagnje za naše odrešenje.
Kruh in potica naj nas spomnita na krono in na lomljenje kruha pri zadnji večerji.
Hren s svojo ostrino naj nas spomni na bolečine, ki so jih Jezusu zadali žeblji pri križanju.
Pirhi pa naj nam bodo znamenje prelite krvi in upanja praznega groba.

Blago + slovi, o Bog, vsa ta in druga jedila. Naj nam pomagajo v tebi gledati tvojo neskončno ljubezen in naj se pri uživanju jedil veselimo tvojega vstajenja in našega odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Sedaj pokropimo jedila, se tudi sami pokrižamo in blagoslov sklenemo s kakšno postno ali evharistično pesmijo.


MOLITEV PRI VELIKONOČNEM ZAJTRKU
Velikonočni zajtrk je lepa priložnost, da se pri mizi zberemo vsi. Zajtrk uživamo v hvaležnosti drug za drugega in Božjo ljubezen, v kateri smo odrešeni. Ob tem pa se spomnimo vseh, s katerimi živimo vero in so mogoče že v večnosti.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen
Zmolimo Očenaš in še kakšno molitev, s katero bodo lahko sodelovali tudi otroci.
Voditelj: Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas ti prazniki prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Naj nas to srečanje pri mizi še bolj poveže med seboj in v duhu tudi z našim župnijskim občestvom. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: AmenLETO DRUŽINE
19. 3. 2021 – 26. 6. 2022
V tem času bo potekalo leto družine Amoris laetitia (Radost ljubezni), ki zaznamuje peto obletnico izdaje Posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia.
Ob sklepu tega leta bo v Rimu potekalo deseto svetovno srečanje družin. Papež želi, da bo to leto priložnost za poglobitev zavesti o ljubezni, lepoti in veselju v družini. V teku leta bo prišlo še veliko vabil. Za začetek naj nas v to leto pospremita ti dve papeževi misli:
»Glavni namen dokumenta je v času in kulturi, ki sta temeljito spremenjeni, sporočati, da je danes s strani Cerkve nujen novi pogled na družino: ni dovolj poudariti vrednost in pomembnost doktrine, če ne postanemo varuhi lepote družine in če goreče ne skrbimo za njene slabotnosti in rane.« (Rim, 18. 3. 2021)
»Podpirajmo torej družino! Branimo jo pred tistim, kar ogroža njeno lepoto. Približajmo se tej skrivnosti ljubezni s čudenjem, obzirnostjo in nežnostjo. In prizadevajmo si varovati njene dragocene in delikatne vezi: otroci, starši, stari starši … Te vezi potrebujemo za življenje in to za dobro življenje, da bi človeštvo postalo bolj bratsko.« (Rim, 27. 3. 2022)


Prenesi celotno zgibanko (v PDF) >>>

En komentar Dodaj svojo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja