O dekaniji

Dekanija Maribor je sestavljena iz treh delov: center, vzhod in zahod.
Je ena največjih dekanij po velikosti in številu župnij.

Dekanijo trenutno vodi dekan g. Danijel Lasbaher, župnik v stolni župniji, pomaga mu prodekan g. Robert Senčar, ki je župnik v ruški župniji.

Dekanijo sestavljajo naslednje župnije:

CENTRALNI DEL:
Stolna župnija MB
Župnija MB – Košaki
Župnija MB – Radvanje (v soupravi)
Župnija MB – sv. Janez Bosko (salezijanci)
Župnija MB – sv. Jožef (kapucini)
Župnija MB – sv. Križ
Župnija MB – sv. Magdalena (jezuiti)
Župnija MB – Mati Usmiljenja (frančiškani)
Župnija MB – sv. Rešnje Telo
Univerzitetna župnija
Vikariat ZAMS (Zavod Antona Martina Slomška)

VZHODNI DEL:
Župnija Sv. Martin pri Vurberku (Dvorjane)
Župnija Malečnik
Župnija MB – Brezje (v soupravi)
Župnija MB – Pobrežje
Župnija MB – Tezno
Župnija Miklavž (v soupravi)
Župnija sv. Barbara v Slov. goricah
Župnija Vurberk

ZAHODNI DEL:
Župnija Kamnica
Župnija Limbuš
Župnija Lovrenc na Pohorju (v soupravi)
Župnija Puščava (v soupravi)
Župnija Ruše
Župnija Selnica ob Dravi
Župnija Sveti Duh na Ostrem vrhu (v soupravi)
Župnija sv. Križ nad Mariborom (v soupravi)

BOLNIŠKI DUHOVNIK:
p. Ivan Hočevar DJ 041 286 352